fbpx

Contacts

92 Bowery St., New York, NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Γεύσεις με Αποστολή

Η Korinthian Foods έχει καταστεί σύμβολο ποιότητας και αξιοπιστίας στο αντικείμενό της. Με έμφαση στη χρήση αγνών πρώτων υλών και την παραγωγή εκλεκτών γευμάτων, η εταιρεία αποτελεί παράδειγμα σεβασμού προς τον πελάτη, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη είναι βασικοί πυλώνες της εταιρικής μας κουλτούρας, καθώς επιδιώκουμε μία ολιστική προσέγγιση που ενισχύει το κοινωνικό καλό και την ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με δράσεις όπως η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οικονομική ενίσχυση τοπικών συλλόγων και η βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, η Korinthian Foods αποδεικνύει την αφοσίωσή της στην αλληλεγγύη, την ανταπόκριση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για τους εργαζόμενους

Για το κοινωνικό σύνολο

Για το περιβάλλον

Για την τοπική οικονομία

Η Korinthian Foods χτίζει το μέλλον της, στηριζόμενη στην ποικιλομορφία και τη δύναμη των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας την προσωπική και επαγγελματική τους αξία. Με περισσότερα από 120 μέλη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, από την Πελοπόννησο μέχρι την Αττική και τα Ιόνια νησιά, η εταιρεία δημιουργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Αντλώντας γνώση από τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και διαλόγου με τους ανθρώπους της, η εταιρεία εστιάζει στην ικανοποίηση και την αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών του προσωπικού της. Με αυτόν τον τρόπο, η Korinthian Foods ενδυναμώνει την ομαδική της ταυτότητα, επενδύει σε ένα φιλικό, συμπεριληπτικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας και θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξής της.

Η Korinthian Foods, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Μέσα σε δύσκολους καιρούς, όπως η πανδημία COVID-19, προχωρήσαμε σε σημαντικές δωρεές χρημάτων και αγαθών, επικεντρώνοντας στην ανακούφιση των πληττόμενων κοινοτήτων. Διανείμαμε δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες, ενώ υλοποιήσαμε προγράμματα δωρεάν σίτισης για απόρες οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Πέρα από την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, είμαστε πεπεισμένοι πως η οικονομική και πολιτιστική ευημερία της κοινωνίας είναι θεμελιώδης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό, υποστηρίζουμε οικονομικά αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και διάφορες καλλιτεχνικές, αθλητικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις. Πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή πυρκαγιές, η εταιρεία μας ανταποκρίνεται άμεσα, παρέχοντας υλική και οικονομική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές. Η ανταπόκρισή μας σε αυτές τις κρίσεις αντανακλά τη δέσμευσή μας στην αρχή της αλληλεγγύης και της υπεύθυνης προσφοράς προς την κοινωνία.

Πιστεύουμε πως μέσα από τις δράσεις μας μπορούμε να επιδράσουμε θετικά στη ζωή των ανθρώπων και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Είμαστε αφοσιωμένοι στην υλοποίηση ενεργειών που όχι μόνο υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητάς μας, αλλά και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας σε προκλήσεις και κρίσεις.

Η Korinthian Foods αποδεικνύει την ισχυρή της δέσμευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, υιοθετώντας πρωτοποριακές πρακτικές και τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, η εταιρεία μειώνει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η Korinthian Foods έχει σχεδιάσει την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος επεξεργασίας, αξιοποιώντας τα απόβλητα ως πηγή ενέργειας και μειώνοντας σημαντικά τα στερεά απόβλητα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η εφαρμογή τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση του νερού δείχνει την προσήλωση της εταιρείας στην αειφορική διαχείριση των πόρων.

Η πολιτική μείωσης σπατάλης τροφίμων που έχει αναπτύξει, καθώς και η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων, ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθησία και τη δράση εντός και εκτός της εταιρείας. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη νέα παραγωγική μονάδα, σχεδιάζεται η κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών αναγκών της εταιρείας μέσω ανανεώσιμης πηγής.

Επιπλέον, με την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Korinthian Foods ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση του προσωπικού της και βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων της. Η χρήση οικολογικών οχημάτων περαιτέρω αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας σε βιώσιμες μεταφορές.

Μέσω αυτών των ενεργειών, η Korinthian Foods αποτελεί παράδειγμα για την ενσωμάτωση των βιώσιμων πρακτικών στην επιχειρηματική φιλοσοφία, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καλύτερο περιβάλλον και στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

 
 
 

Η εταιρεία μας, Korinthian Foods, δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή της στην τοπική οικονομία, αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις κοινότητες στις οποίες λειτουργεί. Ανταποκρινόμενοι στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, προχωρήσαμε σε δωρεές χρημάτων και αγαθών, στοχεύοντας στην ανακούφιση των πληγέντων κοινοτήτων και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε τρόφιμα και βασικά είδη ανάγκης.

Η εταιρεία μας επενδύει στην οικονομική ενίσχυση τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσω της υποστήριξης διάφορων καλλιτεχνικών, αθλητικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων, συμβάλλουμε στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και προάγουμε την πολιτιστική πολυμορφία.

Σε περιόδους κρίσης, όπως καταστροφές από φυσικά φαινόμενα ή πυρκαγιές, η Korinthian Foods ανταποκρίνεται γρήγορα παρέχοντας άμεση βοήθεια και υποστήριξη στις επηρεαζόμενες περιοχές. Η δράση αυτή ενδυναμώνει την αίσθηση κοινότητας και ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε απρόβλεπτες προκλήσεις.

Με αυτές τις πράξεις, η Korinthian Foods επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινότητας. Πιστεύουμε ότι η εταιρική ευθύνη περνά μέσα από τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την αναγνώριση των αναγκών της και την ενεργό συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

image
image
image
Δράσεις

Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης & αλλαγής από την Korinthian Foods

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η Korinthian Foods, με μηνιαία ανάγκη 95.000kWh σε ηλεκτρική ενέργεια, έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ημερήσια κατανάλωση της επιχείρησης, περίπου 3.100kWh, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα εξοικονομεί περίπου 630kWh ημερησίως. Αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση 20% της συνολικής κατανάλωσης, μειώνοντας τις ετήσιες ανάγκες από 95.000kWh σε 76.000kWh. Επιπλέον, η μετάβαση σε λιγότερο ενεργοβόρα μηχανήματα στη νέα παραγωγική μονάδα θα προσφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση, ενισχύοντας την περιβαλλοντική δέσμευση της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αγάπης Χάρισμα

Το πρόγραμμα «Αγάπης Χάρισμα» της Korinthian Foods, αποτελεί τον πυρήνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας, με κεντρική αξία την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία ότι η πραγματική ευημερία πρέπει να αγγίζει κάθε μέλος της κοινωνίας, το «Αγάπης Χάρισμα» συνδυάζει τον ανθρώπινο παράγοντα και την ηθική μας υποχρέωση. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εκατοντάδες μερίδες φαγητού, παρασκευασμένες με αγάπη, φροντίδα και ασφάλεια, έχουν διανεμηθεί σε ανθρώπους σε ανάγκη στην Κορινθία και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις μας, με στόχο να επεκτείνουμε την εμβέλεια και τον αντίκτυπο του προγράμματος, αγγίζοντας ακόμη περισσότερες ζωές.  ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ                                  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Food Waste

Η Korinthian Foods αντιλαμβάνεται βαθιά την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές, ενσωματώνοντας την κυκλικότητα στον πυρήνα της φιλοσοφίας της για την εξάλειψη της σπατάλης φαγητού. Αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της σπατάλης τροφίμων, η εταιρεία ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση. Με ενέργειες όπως η αποδοτική διαχείριση αποθεμάτων, η δωρεά περισσευούμενων τροφίμων, η εκπαίδευση των εργαζομένων για τη μείωση απορριμμάτων, η βελτιστοποίηση της συσκευασίας και των συνθηκών αποθήκευσης και ο προσεκτικός σχεδιασμός του μενού, η Korinthian Foods στοχεύει στη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος. Αυτές οι πρωτοβουλίες αντανακλούν τη δέσμευση της εταιρείας στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, συμβάλλοντας ενεργά σε μια πιο βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λάβετε Νέα Μας

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας

Δράσεις

Ευχαριστήριες Επιστολές προς την Korinthian Foods

Δήμος Κορινθίων
Δήμος Κορυδαλλού
Ειδικό Δημοτικό Κορίνθου Σχολείο
Μετάβαση στο περιεχόμενο